Hemel en Hel
Not Available for Downloaden

Het werd gepubliceerd in Parijs in augustus 1865.

Het werk bestaat uit twee delen:
In het eerste onderzoek voert Kardec een kritisch onderzoek uit door te wijzen op filosofische tegenstrijdigheden en inconsistenties met wetenschappelijke kennis, die volgens hem kunnen worden overwonnen door het spiritistische paradigma van beredeneerd geloof. Verschillende onderwerpen worden blootgesteld – oorzaken van angst voor de dood, waarom spiritisten niet bang zijn voor de dood, de hemel, de hel, de geïmiteerde christelijke hel van de heidenen, het limbos, een afbeelding van de heidense hel, schets van de christelijke hel, het vagevuur, de leer van de eeuwige boetedoening, strafregels van het toekomstige leven, engelen volgens de kerk en spiritisme. Het behandelt ook verschillende punten met betrekking tot de oorsprong van het geloof in demonen, volgens de kerk en het spiritisme, de tussenkomst van demonen in moderne manifestaties en het verbod om de doden aan te roepen.

In de tweede onderzoek zijn er tientallen dialogen die zouden zijn opgezet tussen Kardec en verschillende geesten, waarin ze de indrukken vertellen, die ze van buiten het graf brengen, en hoe het proces van uittreding plaatsvond voor mensen van verschillende soorten karakter. Het tweede deel van dit boek is gewijd aan het denken; Kardec verzamelde verschillende casus van echte gevallen, om de situatie van de ziel tijdens en na de fysieke dood aan te tonen, de lezer voldoende voorwaarden te bieden opdat hij de werking van de wet van oorzaak en gevolg kan begrijpen, in perfecte balans met de goddelijke wetten; dus bevat dit deel verhalen van gelukkige, ongelukkige geesten, geesten in gemiddelde omstandigheden, lijden, zelfmoord, criminelen en verharde geesten.

Hemel en hel stelt voor iedereen de kennis ter beschikking van het mechanisme waardoor goddelijke gerechtigheid wordt verwerkt, in overeenstemming met het evangelische principe: “Aan ieder volgens zijn werken”.