Het spiritisme, een nieuw tijdperk voor de mensheid.

Het Spiritisme is tegelijk wetenschap, filosofie en levensovertuiging

  • Wetenschap

Het spiritisme is een wetenschap die de natuur, de oorsprong en de bestemming van de geesten bestudeert, alsmede hun relaties met de lichamelijke wereld.” Allan Kardec (Qu’est-ce que c’est le spiritisme – Wat het spiritisme inhoudt, voorwoord)

  • Filosofie

Het spiritisme is een filosofie omdat het de ware aard van het leven onderzoekt door vragen te beantwoorden zoals “waar kom ik vandaan,  wat doe ik op deze wereld,  wat is het doel van ons bestaan, waar ga ik naartoe na de dood? ”  Het Spiritisme verklaart het doel van het leven en de redenen voor de vele ongelijkheden, schijnbare oneerlijkheid en het lijden van het leven.

Het onthult nieuwe verder uitgediepte concepten met betrekking tot God, het Universum, de Mensen, de Geesten en de Wetten die het leven regeren.

  • Levensovertuiging

Het Spiritisme is een levensovertuiging omdat het gaat over kennis van zaken van het geestelijk leven en de reis van de evolutie door het proces van reïncarnatie, de natuurlijke wetten die de voortgang beheersen.  En de rol die wij spelen in onze eigen morele en intellectuele ontwikkeling als onsterfelijke geesten. Zij heeft de morele verbetering van de mensheid als haar doel. Het Spiritisme pleit voor een terugkeer naar de leringen van Jezus Christus in ons dagelijks leven. Zij toont het Christendom in zijn ware aard van liefde en naastenliefde, waarbij Jezus ons voorbeeld is. Hij reïncarneerde op aarde als een man zoals wij, om ons te laten zien hoe we ons spiritueel kunnen verbeteren.

 

SPIRITISME IN DE PRAKTIJK 

  1. Alle spiritistische dienstverlening is gratis, in overeenstemming met het morele principe van het Evangelie: “Geef gratis wat je gratis ontvangen hebt.”

  2. Het Spiritisme wordt beleefd in alle eenvoud, zonder enige uiterlijke cultus of rituelen, volgens het Christelijke principe dat God dient te worden vereerd in geest en waarheid.

  3. Het Spiritisme dringt haar principes niet op. Het nodigt de geïnteresseerden uit om de daartoe behorende onderrichtingen te toetsen aan de rede, alvorens ze te aanvaarden.

  4. Het Spiritisme respecteert alle godsdiensten en leringen en waardeert inspanningen die strekken tot de praktijk van het goede. Het Spiritisme ijvert voor verbroedering en vrede onder de mensen, ongeacht hun ras, huidskleur, nationaliteit, geloof of maatschappelijk niveau. Het Spiritisme erkent dat  “de echt goede mens steeds de wetten van de rechtvaardigheid, liefde en barmhartigheid naleeft, in de meest zuivere vorm”.

  5. Vele mensen bezitten bij de geboorte de gave van het mediumschap, wat de communicatie tussen de geesten en de mens mogelijk maakt, ongeacht welke godsdienst of levensbeschouwing zij aanhangen. Het mediumschap dient volgens het Spiritisme altijd te zijn gebaseerd op de principes van de Spiritistische leer en de Christelijke moraal.”   (Het Evangelie volgens het Spiritisme – Hoofdstuk XVII-3).

—O—

“Geboren worden, sterven, opnieuw geboren worden en telkens vooruitgaan,” zo luidt de wet.

—O—

“Rotsvast is een geloof slechts als het de rede recht in de ogen kan kijken tijdens alle tijdperken van  de geschiedenis van de mens.”

—O—

“Zonder barmhartigheid is er geen redding.“