Over ons

Welkom

De Vereniging voor Spiritistische Studies Allan Kardec is een organisatie zonder economische of politieke doelstelling die zich aan de studie en het uitoefenen van het Spiritisme wijdt. Ons doel is het spiritisme in zijn drie verschillende aspecten, te weten: wetenschappelijk, filosofisch en ethisch-moreel te bestuderen en in praktijk te brengen. Iedereen is welkom, ongeacht etnische achtergrond, levensovertuiging of nationaliteit.

Wij houden regelmatig studiebijeenkomsten waarin de studie van het spiritisme centraal staat. Onze studiebijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk die zich aangesproken voelt tot het gedachtegoed van de Spiritistische Leer.

De Vereniging voor Spiritistische Studies Allan Kardec is in mei 2000 opgericht. De Vereniging is lid van Nederlandse Raad voor Het Spiritisme/NRSP.